Strona główna  |   Mapa strony  |   Kontakt
Rozmiar tekstu na stronie A A A
Godziny urzędowania

Urząd czynny:  7.00 - 15.00
Przyjmowanie klientów:  8.00 - 14.00
Dyżury dla pracodawców:  wtorek i czwartek do 17:00

e-mail: sekretariat@pup-wodzislaw.pl

ul. Michalskiego 12
44-300 Wodzisław Śl.

tel: 32 459 29 80
       32 459 29 84 – zgłoszenia ofert pracy
fax:32 455 23 90

Wybierz swoją wersję
Wyszukiwarka

Proszę wpisać poszukiwane słowo.

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najnowsze oferty pracy lub aktualności z witryny PUP Wodzisław prosimy o podanie swojego adresu e-mail.

Dane urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
ul. Michalskiego 12
44-300 Wodzisław Śląski
NIP: 647-22-09-785
REGON: 276719987

tel. +48 32 459 29 80 - kancelaria
fax +48 32 455 23 90


SEKRETARIAT DYREKTORA

ZASTEPCY DYREKTORA

tel. +48 32 459 29 83

e-mail:

Korespondencja z urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:
"Podanie powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą;
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy;
  • być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym;

Godziny urzędowania

PUP Wodzisław Śląski jest czynny w dni robocze: 7.00 - 15.00
Przyjmowanie klientów w godzinach: 8.00 - 14.00
Dyżury - usługi dla pracodawców (wtorki i czwartki): 15.00 - 17.00

Bezpośrednie numery telefonów

Referat ds. Pośrednictwa Pracy
kierownik referatu - Grażyna Ostrowska  tel. 32 459 29 40 pokój 100

przyjmowanie ofert pracy

praca za granicą (EURES)

tel. 32 459 29 84

tel. 32 459 29 85

pokój 101

pokój 104

Referat ds. Instrumentów i Programów rynku pracy
kierownik referatu - Ewa Marszolik  tel. 32 459 29 50 pokój 223
refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  tel. 32 459 29 53 pokój 221
środki na podjęcie działalności gospodarczej  tel. 32 459 29 56 pokój 220
Referat ds. Poradnictwa zawodowego i szkoleń
kierownik referatu - Angelika Krzywodajć tel. 32 459 29 90 pokój 300
szkolenia bezrobotnych tel. 32 459 29 96 pokój 304
Referat ds. Ewidencji, świadczeń i informacji
kierownik referatu - Barbara Zając
 tel. 32 459 29 60 pokój 225
rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy
(udzielanie informacji telefonicznych w godzinach 7.00 - 8.00
oraz 14.00 - 15.00)

 tel. 32 459 29 68

 tel. 32 459 29 67

 tel. 32 459 29 60

pokój 111

pokój 112

pokój 225

obsługa osób z prawem do zasiłku  tel. 32 459 29 61 pokój 226
obsługa osób bez prawa do zasiłku  tel. 32 459 29 64 pokój 113
Referat ds. Finansowo-Księgowych
główny księgowy - Barbara Makowska tel. 32 459 29 76 pokój 330
drukujdrukuj poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Rafał Ratajczak 2016-09-30 14:34